Příběhy, které jsme vytvořili

Dokončené příběhy našich škol.

Vimeo

Příběhy, které jsme vytvořili

Příběhy byli vytvořeny v rámci projektu Sankofa.

Original school story

TITLE

Nebeská dúha / Sky Rainbow (SK)

TAGS

Slovak ZŠ Karpatská Svidník

Original school story

TITLE

V hlavě

Not available yet.
TAGS

Městské gymnázium a SOŠ Úpice

Original school story

TITLE

Storytelling and emotional education

TAGS

ZŠ Karpatská Svidník

Original school story

TITLE

Feeling glasses

TAGS

Original school story

A short comic strip created by pupils of Horní Maršov school.

TITLE

What has happened to the seasons?

TAGS

SEVER ZŠ Horní Maršov

Sankofa stories

TITLE

Sankofa Storytelling: Tiddalik (Part One)

TAGS

Original school story

TITLE

Kapka vody

TAGS

SEVER

Original school story

TITLE

The Fair Footballer

TAGS

Morland school

Original school story

Rozprávačka: Kamila Bakšiová
TITLE

O vráně

TAGS

Original school story

Krátký příběh ZŠ Horní Maršov.

TITLE

Kam zmizela roční období?

TAGS

SEVER ZŠ Horní Maršov