V rámci projektu kombinujeme tradiční techniky vyprávění příběhů s digitálními technologiemi tak, aby žáci získali dovednosti ve vyprávění příběhů i v digitální gramotnosti, jako je online nahrávání, střih a sdílení příběhů přes hranice.
To je důležité, protože mladí lidé dnes vyrůstají ve stále globalizovanějším a médiálně stále bohatším světě.

Jak projekt funguje

Děti budou pracovat s příběhy své vlastní kultury i jiných kultur, vytvářet nové příběhy, které přispějí k udržitelné budoucnosti v našem propojeném světě. Témata těchto příběhů budou zahrnovat migraci, genderové otázky, biologickou rozmanitost, změnu klimatu a budou spojena s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje - známými také jako Cíle udržitelného rozvoje (SDG´s).

Rozvíjíme dovedností u dětí

Projekt rozvíjí dovednosti učitelů, aby byli schopni pomáhat dětem ke kritickému přemýšlení nad místními i globálními tématy. Zároveň rozvíjí jazykové, digitální a globální dovednosti. Obohacuje jazykové kurikulum, zejména mluvení a poslech. Buduje sebedůvěru, kreativitu, prezentační dovednosti a IT dovednosti.

Pomáháme učitelům

Tento projekt je navržen tak, aby učitelům pomohl získat dovednosti a kompetence, které dětem umožní kriticky se zapojit do moderního světa a porozumět mu. Čelíme složitým výzvám a novým modelům pracovního života, včetně zvýšené mobility a integrace IVT. Učitelé jsou povinni vyvážit potřebu základních kompetencí (jako je čtení, psaní a mluvení) a pomoci dětem rozvíjet se jako nezávislí a motivovaní kritičtí studenti, kteří jsou mediálně gramotní. Zároveň jsou schopni porozumět různým perspektivám a učit se z nich.

Partnerské organizace projektu

Na projektu spolupracují čtyři organizace:
  • Cumbria Development Education Centre (CDEC), Velká Británie
  • Global Learning London, Londýn, Velká Británie
  • SEVER, Česká republika
  • SOSNA, Slovensko
Nadnárodní přístup je klíčovým prvkem projektu; děti budou vytvářet a sdílet příběhy společně prostřednictvím interaktivního webu a prostřednictvím spolupráce a nových perspektiv se budou učit napříč zeměmi a kulturami. S každou partnerskou organizací spolupracuje přibližně deset škol, přičemž žáci jsou ve věku od 8 do 13 let.

CDEC

CDEC is a small, Cumbria-based organisation with a big heart, an established track record and big ambitions to influence and promote global citizenship throughout Cumbria, the UK and the world. We are well known for providing excellent global learning training to teachers and opportunities for schools and communities to be involved with P4C, the Sustainable Development Goals and the wide-ranging projects that we deliver.
We believe that Cumbria is a beacon for global citizenship.
https://www.cdec.org.uk/

SOSNA

Sdružení SOSNA bylo založeno v roce 1992 a jeho hlavní aktivity jsou od samého počátku zaměřeny na environmentální vzdělávání, poradenství a propagaci udržitelných řešení v praxi. V roce 2009 pro širokou veřejnost otevřelo vzdělávací a ukázkové ekologické středisko jako místo pro podporu udržitelného života. Ekocentrum SOSNA slouží jako funkční ukázka ekologických, zdravých, estetických, nízkonákladových a nízkoenergetických budov a přírodních zahrad.
https://www.sosna.sk

SEVER

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. bylo založeno v roce 2012 a navazuje na aktivity svého zakladatele Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER. SEVER pracuje v oblasti praktického environmentálního vzdělávání a zvyšování povědomí veřejnosti o životním prostředí a udržitelném rozvoji 25 let (od roku 1994).
https://sever.ekologickavychova.cz/

Global Learning London

Global Learning London spolupracuje se školami a komunitou na prosazování globálního pohledu na rovnost, spravedlnost a udržitelnost v multikulturně propojeném světě. Vytváříme inovativní projekty, které rozvíjejí představivost a vyzývají k aktivním reakcím na nejnaléhavější výzvy, kterým náš svět dnes čelí.
http://www.globallearninglondon.org/