Vítejte!

Vítáme vás na stránkách projektu „Sankofa – storytelling v digitálním věku“! Projekt kombinuje tradiční techniky vyprávění příběhů s digitálními technologiemi tak, aby školní děti získaly dovednosti v oblasti vyprávění příběhů i digitální gramotnosti - jako je online nahrávání, úpravy a sdílení přes hranice států. Tento projekt byl spolufinancován z programu Erasmus+ Evropské unie.

Příběhy, které tvoříme

Využijte širokou škálu příběhů pro vyprávění. Příběhy, které byly vytvořeny během projektu, jsou zaměřeny na věkovou skupinu od 8 do 13 let.

Témata příběhů

Příběhy, se kterými budou školy v rámci projektu pracovat, vycházejí z řady globálních témat, jako je např. migrace, genderové otázky, biologická rozmanitost a změna klimatu. Tato témata se prolínají s Cíly udržitelného rozvoje (SDG´s).

Co znamená Sankofa?

SANKOFA je slovo v jazyce Twi z Ghany, které lze přeložit jako „vrátit se zpět a získat to“.

Náš projekt se zpětně dívá na jednu z nejstarších forem lidské komunikace - vyprávění; moudrost, kterou si naši předkové ústně předávali, aby se jim lépe žilo na Zemi. Ohlížíme se zpět za příběhy celého světa, z nichž mnohé sdílejí nápadně podobné hodnoty a oceňují podobné dovednosti, abychom našli řešení nejnaléhavějších problémů dneška a směřovali k udržitelnější budoucnosti lidstva.

Tvůrčí organizace