Příběhy, které jsme vytvořili

Dokončené příběhy našich škol.

Vimeo

Příběhy, které jsme vytvořili

Příběhy byli vytvořeny v rámci projektu Sankofa.

Original school story

TITLE

The Time Travelling Scientist Saves the

TAGS

Armathwaite School

Sankofa stories

TITLE

Sankofa Storytelling: Tiddalik (Part One)

TAGS

Original school story

TITLE

V hlavě

Not available yet.
TAGS

Městské gymnázium a SOŠ Úpice

Original school story

TITLE

Kapka vody

TAGS

SEVER

Original school story

TITLE

The Fair Footballer

TAGS

Morland school

Original school story

TITLE

Storytelling and emotional education

TAGS

ZŠ Karpatská Svidník

Original school story

Rozprávačka: Kamila Bakšiová
TITLE

O vráně

TAGS

Original school story

A short comic strip created by pupils of Horní Maršov school.

TITLE

What has happened to the seasons?

TAGS

SEVER ZŠ Horní Maršov

Original school story

TITLE

Nebeská dúha / Sky Rainbow (SK)

TAGS

Slovak ZŠ Karpatská Svidník

Original school story

TITLE

Feeling glasses

TAGS